വാക്‌സിനേഷന്‍: കൊ-വിന്‍ ആപ് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാം; കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രിംകോടതിയില്‍

വാക്‌സിനേഷന്‍ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി കൊ-വിന്‍ ആപ് സംവിധാനം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രിംകോടതിയില്‍. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ജന സേവന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക...

- more -

The Latest