കാഞ്ഞങ്ങാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ പി.ടി.എ അവാര്‍ഡ് കുട്ടമത്ത് ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിന്

കാസർകോട്: 2021-22 ലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ പി.ടി.എ അവാര്‍ഡ് കുട്ടമത്ത് ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിന്. പി.ടി.എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അയല്‍പക്ക പഠനം, ഗൃഹസന്ദര്‍ശനം, മാസത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ യോഗങ്ങള്‍ എന്നിവ അവാര്‍ഡ് നേട്ടത്തിന്...

- more -

The Latest