പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനമായി; പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ, 179 കാറ്റഗറികളി ഉടൻ പരീക്ഷ നടത്തും

തിരുവനന്തപുരം: സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി സ്വപ്‌നം കാണുന്ന അനേകം ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സന്തോഷം നല്‍കുന്ന ഒരു വാര്‍ത്തയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. 179 കാറ്റഗറികളിലേക്ക് പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജൂനിയര്‍ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍,എ...

- more -

The Latest