ലോക്ക് ഡൌൺ: ഹോട്ടലുകളില്‍ നിന്ന് പാഴ്‌സല്‍ നല്‍കുന്നതിന്‌ സമയപരിധിയില്‍ ഇളവ്

തിരുവനന്തപുരം: ഹോട്ടലുകളില്‍ നിന്ന് പാഴ്‌സല്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയില്‍ ഇളവ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി രാത്രി എട്ട് വരെ പാഴ്‌സല്‍ നല്‍കാമെന്നും രാത്രി ഒമ്പതിന് മുമ്പ് പാഴ്‌സല്‍ വിതരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ലോക്ക്ഡൗണിന്‍...

- more -

The Latest