കാണുന്ന സിനിമയ്ക്ക് മാത്രം പണം; കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സ്വന്തം ഒ.ടി.ടി സി സ്പേസ് അഭിമാനത്തോടെ ആരംഭം

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം അഭിമാനത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം. സി- സ്പേസ് എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ 9. 30ന് കൈരളി തിയറ്ററിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്ക...

- more -

The Latest