ആശുപത്രികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും എതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍; പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിച്ചു

കാസര്‍കോട്: ആശുപത്രികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും എതിരെയുള്ള അക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഐ. എം. എ യും കെ. ജി. എം. ഒ. എ യും ചേർന്ന് ജൂൺ 18ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രതിഷേധ ദിനം നീലേശ്വരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് ആചരി...

- more -

The Latest