രേഖകളില്‍പ്പെടാതെ അന്യാധീനപ്പെട്ട വഖഫ് സ്വത്തുക്കള്‍ തിരിച്ചു പിടിക്കും: മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാന്‍

കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തി വരുന്ന വഖഫ് വസ്തു വകകള്‍ ഉണ്ടെന്നും ഇവയില്‍ രേഖകളില്‍പ്പെടാതെ അന്യാധിപ്പെട്ടവ തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നും കായിക, വഖഫ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാന്‍ . കാസര്‍കോട് വഖഫ് ബോര്‍ഡ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ അദാലത്തും ര...

- more -