ഹലാൽ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിരോധന ഉത്തരവ്; യു.പി സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ച് സുപ്രിം കോടതി

ഹലാൽ സർട്ടിഫൈഡ് ഉത്പന്നങ്ങൾ നിരോധിക്കാനുള്ള യു.പി സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ നോട്ടീസ് അയച്ച് സുപ്രിം കോടതി. ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയ ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, സംഭരണം, വിൽപ്പന, വിതരണം എന്നിവ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു യു.പി സർക്കാരിൻ്റെ വി...

- more -

The Latest