‘മരക്കാർ’ സിനിമയുടെ വ്യാജപ്പതിപ്പുകള്‍ കാണുകയോ, കാണാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക; പ്രിയദർശൻ പറയുന്നു

റിലീസിന് മുമ്പു തന്നെ 'മരക്കാർ' റിസർവേഷനിലൂടെ മാത്രം 100 കോടി നേടിയിരുന്നു. യു. എ. ഇയിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും എല്ലാം പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ കുറിച്ച ചിത്രം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രദർശനങ്ങൾ ആദ്യദിവസം നടത്തിയ ചിത്രം എന്ന റെക്കോർഡും കുതിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പ...

- more -

The Latest