പ്രിയ വർഗീസ് നിയമനത്തിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ; രണ്ടാം റാങ്കുകാരൻ ജോസഫ് സ്‌കറിയ നൽകിയ ഹർജി ഈ മാസം 31ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും

കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ പ്രിയ വർഗീസിൻ്റെ നിയമനത്തിന് സ്റ്റേ. താത്കാലിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമനം ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു. രണ്ടാം റാങ്കുകാരൻ ഡോ.ജോസഫ്​ സ്​കറിയ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സ്റ്റേ. ഹർജി വീണ്ടും ഈ മാസം 31ന് പരിഗണിക്കും. പ്രിയ വർഗീസിന് ദൂതൻ വ...

- more -

The Latest