പ്രിയ വര്‍ഗീസിൻ്റെ നിയമനം ഗവർണർ സ്‌റ്റേ ചെയ്തു; സർവകലാശാല ചാന്‍സലര്‍ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് നടപടി, വി.സിക്ക് ഗവർണർ കത്ത് നൽകി

കണ്ണൂര്‍ / തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാ ശാലയില്‍ പ്രിയ വ‍ര്‍ഗീസിനെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി നിയമിച്ച ഉത്തരവ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സ്‌റ്റേ ചെയ്തു. സർവകലാശാല ചാന്‍സലര്‍ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് നടപടി. വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ. ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന് ഗ...

- more -

The Latest