ഇത് പുതിയ ചരിത്രം; ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങുന്നു

ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണരംഗം ചരിത്രപരമായൊരു ദൗത്യത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റായ വിക്രം-എസ് വിക്ഷേപണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്‌കൈറൂട്ട് എയ്‌റോസ്‌പേസ് എന്ന സ്റ്റാര്...

- more -