വീണാ വിജയന് സ്വകാര്യ കമ്പനി മൂന്നുവർഷത്തിനിടെ 1.72 കോടി നൽകിയതായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ്; കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പണം നൽകിയതിൻ്റെ തെളിവുകൾ

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ ടി.വീണക്ക് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി പ്രത്യേക സേവനമൊന്നും നൽകാതെ മൂന്നുവർഷത്തിനിടെ 1.72 കോടി രൂപ നൽകിയതായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ്. ഈ പണം നൽകിയത് ‘പ്രമുഖ വ്യക്തി’യുമായുള്ള ബന്ധം പരിഗണിച്ചാണെന്നും ആദായനികുതി ഇൻ്റെറിം സെ...

- more -

The Latest