സംസ്ഥാനത്തെ തീരദേശത്തെ തീവ്ര നിയന്ത്രിത മേഖലകളിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ; പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5 കിലോ അരി സൗജന്യമായി നൽകും; കൂടുതല്‍ അറിയാം

സംസ്ഥാനത്തിൽ തീരദേശത്തെ തീവ്ര നിയന്ത്രിത മേഖലകളിൽ നാളെ മുതൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നിലവിൽ വരുന്നതായി അറിയിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. നാളെ വൈകിട്ട് ആറ്‌ മണി മുതൽ ജൂലൈ 23 വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് തീരദേശ മേഖലകളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നിലവിൽ വരിക. ഇവയിൽ ച...

- more -

The Latest