വീണാ വിജയൻ്റെ കമ്പനിയുടെ മെന്‍റർ ആയിരുന്നു ജെയ്ക് ബാലകുമാർ; അസംബന്ധമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം.എൽ.എ

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണാ വിജയനെതിരെയുള്ള ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ച് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം.എൽ.എ. വീണാ വിജയൻ്റെ കമ്പനിയുടെ മെന്‍റർ ആണ് പ്രൈസ് വാട്ടര്‍ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്‌സ് ഡയറക്ടര്‍ ജെയ്ക് ബാലകുമാർ എന്നത് വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തെന്ന് ...

- more -

The Latest