എല്ലാവരോടും കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിക്കുന്നു; കോവിഡിനെ നേരിടാന്‍ മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളില്ല; അര്‍ദ്ധരാത്രി മുതല്‍ രാജ്യം മുഴുവന്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

കൊവിഡ് വൈറസ് തീ പടരുന്നത് പോലെ അതിവേഗം പടരുകയാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. എല്ലാവരോടും കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കോവിഡിനെ നേരിടാന്‍ മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി ന്ന് അര്‍ദ്ധരാത്രി 12മണി മുതല്‍ രാജ്യം മുഴുവന്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍,പ്രഖ്യാ...

- more -

The Latest