കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രസ് ഫോറത്തിന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ; താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പി.ആര്‍.ഡി ഓഫീസുകൾ തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

കാഞ്ഞങ്ങാട്: കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രസ് ഫോറം പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പി.ആര്‍.ഡിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ​ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാത്രം നൽകുന്നതിന് പകരം പ്രിസം പദ്ധതിയിലുള്ള ജീവനക്കാരെ ഉപയോ​ഗപ്പെടുത്തി താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലും നൽകണമെന്ന...

- more -
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുഷ്പഗിരിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കുമ്പള പ്രസ് ഫോറം അനുശോചിച്ചു

കുമ്പള/ കാസർകോട്: മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും കാസർകോട് പ്രസ് ക്ലബ് മുൻ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുഷ്പഗിരിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കുമ്പള പ്രസ് ഫോറം അനുശോചിച്ചു. സാധാരണക്കാരുടെ നീറുന്ന നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ അധികാരികളുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയു...

- more -

The Latest