കർഷക പ്രതിഷേധം പാർലമെന്റിലേക്ക്; രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസം​ഗം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ 17 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പുതിയ കാർഷിക ബില്ലുകൾ പ്രതിപക്ഷമില്ലാതെ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസം​ഗം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം. പാർലമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമിട്ട് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോ...

- more -

The Latest