ചുഴലിക്കാറ്റ്: വേണം അതിജാഗ്രത; അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ അറിയാം

സംസ്ഥാനത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണ്. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു: എമര്‍ജന്‍സി കിറ്റ് തയ്യാറാക്കി കയ്യില്‍ കരുതണം. ഔദ്യ...

- more -

The Latest