പ്രീമിയം പാക്ക് ലുഡീസ് മാസ്ക് അബ്ദുൽ ഖാദർ തെരുവത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ബാംഗ്ലൂർ: കാസര്‍കോട് നിവാസികളായ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ അതിനൂതനമായ ആശയങ്ങളിലൂടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കിയ കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ലുഡീസ് ബ്രാൻഡിൽ ഇറക്കുന്ന ആകർഷണീയവും പരിരക്ഷയും ഉള്ള മാസ്ക് ലുഡിസ് ബ്രാൻഡ് മാനേജിങ് പാർട്ണർ ഇസ്തിയാ...

- more -

The Latest