അനുഭവങ്ങൾ പാഠമാക്കി ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലെ കുട്ടികൾ; ‘പ്രയാൺ 2022’ കളക്ടർ ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർ ചന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കാസർകോട്: ജില്ലയിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയ്ക്ക് അര്‍ഹരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് ജീവിത വിജയത്തിന് വഴികാട്ടാന്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം രൂപം നല്‍കിയ പദ്ധതി 'പ്രയാൺ 2022 'ജില്ലാ കളക്ടർ ദണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർ ചന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പരവനടുക്കം ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോമിൽ സംഘടിപ്പ...

- more -

The Latest