മടങ്ങിയിട്ടും പ്രവാസികൾ വീട്ടിലെത്തുന്നില്ല; സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയം, പൊലീസ് വിവര ശേഖരണം തുടങ്ങി

കാസർകോട് / കോഴിക്കോട്: വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടും പ്രവാസികള്‍ വീട്ടിലെത്താതിരിക്കുകയോ, കാണാതാവുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിക്കുന്നു. സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരി...

- more -

The Latest