കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോള്‍ മുതലക്കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് മോദി വീട്ടിൽ വന്നു; കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പി അധികാരത്തില്‍ വരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സഹോദരന്‍ പ്രഹ്ലാദ് മോദി

കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പി അധികാരത്തില്‍ വരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സഹോദരന്‍ പ്രഹ്ലാദ് മോദി. അതിന് മോദിക്ക് കുറച്ച് കൂടി സമയം വേണമെന്നും പ്രഹ്ലാദ് മോദി പറഞ്ഞു. കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോള്‍ മുതലക്കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് മോദി വീട്ടില്‍ വന്ന സാഹസി...

- more -

The Latest