കാസര്‍കോട് – വയനാട് ഹരിത പവര്‍ ഹൈവേ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രസരണ രംഗത്ത് നാഴികക്കല്ലാകും : മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടി

കാസർകോട്: 400 കെ. വി കാസര്‍കോട് വയനാട് ഹരിത പവര്‍ ഹൈവേ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രസരണ രംഗത്ത് നാഴികക്കല്ലായി മാറുമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടി പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തി ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു...

- more -
കാസര്‍കോട് വയനാട് പവര്‍ ഹൈവേ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നു; നിര്‍മാണോദ്ഘാടനം മെയ് 23ന് കരിന്തളത്ത്

കാസർകോട്: മലബാറിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് പരിഹാരമാകുന്ന വിപ്ലവകരമായ ചുവടുവയ്പ്പായ 400 കെവി കാസര്‍കോട്- വയനാട് ഹരിത പവര്‍ ഹൈവേയുടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ നിര്‍മാണോദ്ഘാടനം വൈദ്യുതി മന്ത്രി...

- more -

The Latest