മരിച്ചെന്ന് കരുതി മഹസര്‍ വരെ തയാറാക്കി; ഇൻക്വസ്റ്റിനായി ചിത്രം എടുക്കുന്നതിനിടെ ഫൊട്ടോഗ്രഫർക്ക് തോന്നിയ സംശയം യുവാവിന് നൽകിയത് പുതുജീവൻ

മഹസർ തയാറാക്കിയ ശേഷം ഇൻക്വസ്റ്റിനായി ചിത്രം എടുക്കുന്നതിനിടെ ഫൊട്ടോഗ്രഫർക്ക് തോന്നിയ സംശയം യുവാവിന് നൽകിയത് പുതുജീവൻ. മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസുമായി എത്തിയ പോലീസ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്...

- more -

The Latest