കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയി ഒരു പകലും രാത്രിയും മുഴുവൻ പോലീസിനെയും വനപാലകരെയും ചുറ്റിച്ചു; ഒടുവിൽ പോക്സോ കേസ് പ്രതി വീണ്ടും പിടിയിലായി

കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ പോക്സോ കേസ് പ്രതി വീണ്ടും പിടിയിലായി. കുളത്തൂപ്പുഴ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതി രക്ഷപെട്ടത്. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതി രക്ഷപ്പെടാനായി കാടിനു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് പോ...

- more -

The Latest