അശ്ലീല കണ്ടന്റുകളും വീഡിയോകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സൈറ്റുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ഫോണുകൾ വിൽപ്പന നടത്തണം; നിയമവുമായി ഒരു സംസ്ഥാനം

സ്മാർട്ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ പോൺ സൈറ്റുകളൂം കണ്ടന്റുകളും സെർച് ചെയുന്നു. അപ്പോഴിതാ, അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനമായ യൂട്ടാ ബിൽ ചെയ്‌ത ഒരു പുതിയ നിയമമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അശ്ലീല കണ്...

- more -

The Latest