എൻ.ഐ.എ വീട് വളഞ്ഞു; നിരോധിത തീവ്രവാദ സംഘടന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിടിയിൽ

പാലക്കാട്: നിരോധിത തീവ്രവാദ സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി.എ റൗഫ് പിടിയിൽ. പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി കരിമ്പുള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എൻ.ഐ.എ സംഘം റൗഫിനെ പിടികൂടിയത്. എൻ.ഐ.എ സംഘം വീട് വളഞ്ഞ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഒളിവില...

- more -

The Latest