കുട്ടിയെ കൊണ്ട്‌ വിദ്വേഷ മു​ദ്രാവാക്യം; പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്‌ ദേശീയ നേതാവ്‌ അറസ്റ്റില്‍, അന്വേഷണം ഊർജിതം

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്‌ റാലിയിൽ കുട്ടിയെ കൊണ്ട്‌ വിദ്വേഷ മു​ദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിച്ച കേസിൽ ഒരാൾകൂടി അറസ്റ്റിൽ. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ (പി.എഫ്‌.ഐ) അഖിലേന്ത്യ ഓർഗനൈസർ മലപ്പുറം ആതവനാട് പുന്നത്തല മാനകനകത്തിൽ ഇബ്രാഹിം (48) ആ...

- more -

The Latest