മോഹപലിശയിൽ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്; ബിറ്റ് കോയിൻ മോഡലിൽ ജി.ബി.ജി കോയിൻ, പോലീസ് 17 കേസുകൾ കൂടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു

വാർത്തകൾക്ക് വാട്‍സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക്: https://chat.whatsapp.com/G0DqczUisfs4oeFdWdiLSX കുണ്ടംകുഴി / കാസർകോട്: ജി.ബി.ജി നിധി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിൽ ബേഡകം പോലീസിൽ കൂട്ടത്തോടെ പരാതികൾ. വ്യാഴാഴ്‌ച മാത്രം ബേഡകം പോലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 17 കേസ...

- more -

The Latest