റിപ്പബ്ലിക് ദിന ട്രാക്ടര്‍ റാലി; പൊലീസ് ഇന്റലിജന്‍സിന് പറ്റിയത് വന്‍ വീഴ്ച

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ നടന്ന റാലിയെ സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് ഇന്റലിജന്‍സിനു വന്‍ വീഴ്ച പറ്റിയതായി വിലയിരുത്തല്‍. കര്‍ഷകരില്‍ തീവ്രനിലപാടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഡല്‍ഹിയിലേക്കു കടക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതില്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്...

- more -

The Latest