പൊലീസ് സേനക്ക് കളങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്നവരോട് ദാക്ഷിണ്യം ഉണ്ടാകില്ല; എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും സി.സി.ടി.വി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

കൊല്ലം: പൊലീസ് സേനക്ക് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്നവരോട് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പോലീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പോലീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത...

- more -

The Latest