ഭയക്കണം നാലുമാസത്തിനിടെ 8,124 മയക്കുമരുന്ന് കേസ്, പോലീസ് ശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക്, ദേശീയ ശരാശരിയിൽ ഭയാനകമായ കേരളത്തിൽ വർധന ഇങ്ങനെ

കൊച്ചി: ഈ വർഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഒരു സൂചനയാണെങ്കിൽ, കേരളം പഞ്ചാബിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നു. 2022-ൽ മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ ഭയാനകമായ വർദ്ധനവാണ് കേരളം കണ്ടത് - വെറും നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ 8,000-ത്തിലധികം - മുൻ വർഷങ്ങളെ ...

- more -

The Latest