നരബലി; അവയവ മാഫിയ സംശയം തള്ളി പൊലീസ്, ഇത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ നടക്കുന്നതല്ല അവയവ ദാനം, ഷാഫി കൂടുതല്‍പേരെ ഇരകളാക്കിയതിന് തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

കൊച്ചി: ഇലന്തൂര്‍ നരബലി കേസില്‍ അവയവ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്. ഈ കേസില്‍ അവയവ കച്ചവടമെന്നത് സാമാന്യ ബോധത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ്. ഇത്രയും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തില്‍ നടക്കുന്നതല്ല അവയവ ദാനം. പ്രധാനപ്രതി ഷാഫി ഒരുപക്ഷേ അവയവ ദാനമ...

- more -

The Latest