പൊലീസ് ഓഫീസേര്‍സ് അസോസിയേഷന്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി; അജിത്കുമാര്‍ പ്രസിഡണ്ട്, പി.രവീന്ദ്രന്‍ സെക്രട്ടറി

കാസര്‍കോട്: കേരളാ പൊലീസ് ഓഫീസേര്‍സ് അസോസിയേഷന്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ടായി കാസര്‍കോട് സി.ഐ. പി.അജിത്കുമാര്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സൈബര്‍ പൊലീസ് എസ്.ഐ. പി.രവീന്ദ്രന്‍ സെക്രട്ടറിയായും വി.എ.സി.ബി- എ.എസ്.ഐ. വി.ഡി സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുക്ക...

- more -