കവികളോര്‍ക്കും തങ്ങള്‍ മഹാ സംഭവമായത് കൊണ്ട് ക്ഷണിച്ചതാണ്; സച്ചിദാനന്ദനും കെ.പി രാമനുണ്ണിയടക്കം നൂറ് പുരുഷ കവികളുടെ കവിയരങ്ങ്, പ്രതിഷേധവുമായി കവയിത്രികള്‍

കോഴിക്കോട്: മലയാളത്തിലെ കവയത്രികളെ മാറ്റി നിര്‍ത്തി നൂറ് പുരുഷ കവികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച്‌ കവിയരങ്ങ് നടത്തിയത് വിവാദമാകുന്നു. നോളജ് സിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി കവിയരങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. സച്ചിദാനന്ദന്‍, കെ.പി രാമനുണ്ണി, ക...

- more -