പി.എന്‍.ബി അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഈ എ.ടി.എമ്മില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കില്ല

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന എ‌.ടി.‌എം തട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിനെകുറിച്ച് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം വലിയൊരു നടപടി കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പി‌.എൻ.‌ബിയിലാണെങ്കിൽ ഈ വാർത്ത ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ...

- more -

The Latest