പ്രതിസന്ധി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് മറയ്ക്കാൻ കോവിഡിനെ പ്രധാനമന്ത്രി അവഗണിച്ചു; വിമര്‍ശനവുമായി പ്രശാന്ത് കിഷോർ

ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടെ പ്രതിസന്ധി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതു മറയ്ക്കാൻ കോവിഡിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ.കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ശേഷമ...

- more -

The Latest