ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നതിനിടെ ഐസ്‌ക്രീം പെട്ടിയിൽ ഒളിച്ചു; രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിച്ചു

കളിക്കുന്നതിനിടെ ഉന്തുവണ്ടിയിലെ ഐസ്‌ക്രീം പെട്ടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിച്ചു. കാവ്യ നായക് (അഞ്ച്), ഭാഗ്യ നായക (11) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മൈസൂരു നഞ്ചൻഗോഡിലെ മസാഗെ ഗ്രാമത്തിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു ദാരുണ സംഭവം റി...

- more -

The Latest