സി.എച്ച്. സെൻ്ററിന് ധന സഹായവും കോവിഡ് കാലത്ത് നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ സഹ പ്രവർത്തകർക്ക് സ്നേഹ സമ്മാനവും കൈമാറി ജിദ്ദ കെ. എം.സി.സി

കാസർകോട് : ജിദ്ദ കെ. എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി കാസർകോട് സി.എച്ച്. സെൻ്ററിന് അനുവദിച്ച ധന സഹായവും കോവിഡ് കാലത്ത് നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയസഹപ്രവർത്തകർക്കുള്ള സ്നേഹ സമ്മാനവും കൈമാറി. മുസ്‌ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി.ഇ അബ്ദുല്ല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രഷറ...

- more -