ഒമാനില്‍നിന്നും എത്തിയശേഷം പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിരീക്ഷത്തിലായിരുന്ന യുവതി ഇപ്പോൾ കട്ടപ്പനയിൽ ; പോലീസ് കേസെടുത്തു

ഒമാനില്‍നിന്നും എത്തി പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിരീക്ഷത്തിലായിരുന്ന യുവതി കട്ടപ്പന കാഞ്ചിയാര്‍ പാലാക്കടയിലുള്ള ഭര്‍ത്തൃഗൃഹത്തില്‍ എത്തി. പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്നും കടന്നുകളഞ്ഞതിന്‌ ഇവര്‍ക്കെതിരേ വെച്ചൂച്ചിറ പോലീസ്‌ കേസേടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. ചൊവ്വാഴ്‌ച രാത്ര...

- more -