സംസ്ഥാന തായ്‌ക്വോണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിപ്പുകളിൽ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഹാട്രിക് സ്വർണ്ണം

കാസർകോട് : നവംബർ 19 മുതൽ 20 വരെ എറണാകുളം ഏലൂർ മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ ഏലൂർ മുനിസിപ്പൽ ടൗണിൽ വച്ച് നടന്ന 24മത് സംസ്ഥാന കേഡറ്റ് തായ്‌ക്വോണ്ടോ ചാമ്പ്യഷിപ്പിൽ തൻബിഹുൽ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായ എ. എം ഫാത്തിമ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി. നേട്ടത്ത...

- more -