തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പ്രചരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി; ലോഗോ ബ്രോഷര്‍ പ്രകാശനം നടന്നു

കാസർകോട്: തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പരിപാടിയുടെ ജില്ലയിലെ പ്രചരണ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിപാടിയുടെ ലോഗോ ബ്രോഷര്‍ പ്രകാശനം നവകേരള കര്‍മ്മ പദ്ധതിയുടെ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാശനം എന്നിവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണനും മാസ്‌കട്ട് പ്രകാശനം ജ...

- more -