മധുര വനം പദ്ധതി; മികവ് പുരസ്‌കാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് വിതരണം ചെയ്‌തു

കുണ്ടംകുഴി / കാസർകോട്: സ്റ്റുഡണ്ട് പോലീസ് കേഡറ്റ് പ്രോജക്ട് ജില്ലാ കാര്യാലയത്തിൻ്റേയും കാസർകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റേയും നേതൃത്വത്തിൽ 2023-24 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ മധുര വനം പദ്ധതിയിലെ മികവ് പുരസ്കാര വിതരണം കുണ്ടംകുഴി ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിൽ നടന്...

- more -