ജില്ലാ യൂത്ത് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍: നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മാതൃകാപരം: എന്‍. എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം.എല്‍.എ

കാസർകോട്: നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ കീഴിലുള്ള ജില്ലയിലെ ക്ലബുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണെന്ന് എന്‍.എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം. എല്‍.എ പറഞ്ഞു. നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര കളക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച യൂത്ത് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയ...

- more -