പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനവും വ്യാപാരി നേതാവിന് സ്വകരണവും

കാസർകോട്: വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കാസർകോട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട അഹമദ് ഷെരിഫിന് കാസർകോട് അലയൻസ് ക്ലബ് സ്വികരണം നൽകുകയും പ്ലസ് ടു പരിക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ആയിഷത്ത് ഹനാറഫിഖ് ,നഷ് വാൻ ബായിക്കര, ഹലീമ റിഫ്ദ എന്നിവ...

- more -