ബാങ്ക് ഇടപാടുകള്‍ ഡിജിറ്റലായി; സമ്പൂര്‍ണ ഡിജിറ്റല്‍ ബാങ്കിംഗ് ജില്ലയായി കാസര്‍കോട്

കാസർകോട്: ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാട് സൗകര്യമെങ്കിലും ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത് കാസര്‍കോട് ജില്ല സമ്പൂര്‍ണ ഡിജിറ്റല്‍ ബാങ്കിംഗ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. സമ്പൂര്‍ണ ഡിജിറ്റല്‍ ബാങ്കിങിലേക്ക് എത്തുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ മൂന...

- more -
കാസർകോട് ജില്ല സമ്പൂര്‍ണ ഡിജിറ്റല്‍ ബാങ്കിംഗിലേക്ക്; പ്രഖ്യാപനം ആഗസ്റ്റ് 22ന്; ഡിജിറ്റല്‍ ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങള്‍ അറിയാം

കാസർകോട്: ജില്ല സമ്പൂര്‍ണ ഡിജിറ്റല്‍ ബാങ്കിംഗിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ആഗസ്റ്റ് 22ന് (തിങ്കളാഴ്ച) ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രണ്‍വീര്‍ചന്ദ് നിര്‍വ്വഹിക്കും. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള സര്‍ക്...

- more -