ചെങ്കള പഞ്ചായത്തിലെ 4,5,6 വാർഡുകളിലെ ക്ഷീരോൽപാദകർക്ക് പുതുപ്രതീക്ഷ; പാൽ ശേഖരണ യൂണിറ്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു

നെക്രാജെ/ കാസര്‍കോട്: നെക്രാജെ ക്ഷീരോൽപാദക സംഘം ക്ലിപ്തം 131 (D) അപ്പ് കോസ് പാൽ ശേഖരണ യൂണിറ്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 4,5,6 വാർഡുകളിലെ ക്ഷീരോൽപാദകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി രൂപികൃതമാ...

- more -
ജൂണ്‍ 1 ലോക ക്ഷീര ദിനം; കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലും തളരാതെ ക്ഷീരമേഖല

കാസര്‍കോട്: പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിലും പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയുമായി ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ നാളെ (ജൂണ്‍ ഒന്ന്) ലോക ക്ഷീരദിനം. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലും ജില്ലയില്‍ പാലുല്പാദനത്തില്‍ 29 ശതമാനം വളര്‍ച്ച നേടാന്‍ നമുക്കായി. 2020 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ ജില്ലയിലെ പ്ര...

- more -