കിഡ്‌സ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം; കാസർകോട് ജില്ലയില്‍ തുടങ്ങുന്നത് 9 ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍

കാസര്‍കോട്: ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന് വൃക്ക രോഗികള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കുന്ന കാസര്‍കോട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോര്‍ ഡയാലാസിസ് സൊസൈറ്റിക്ക്( കിഡ്‌സ്) സംസ്ഥാന ഏകോപന സമിതിയുടെ അംഗീകാരം. ജില്ലയിലെ 9 കേന്ദങ്...

- more -