കിടിലന്‍ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി എല്‍.ഐ.സി ധന്‍ രേഖ പോളിസി; പ്രതിമാസം 833 രൂപ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയ്യാറാണോ, സവിശേഷതകള്‍ ഇതാണ്

ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രതിമാസം 833 നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കിടിലന്‍ പ്ലാനുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നോണ്‍- ലിങ്ക്ഡ്, നോണ്‍- പാര്‍ട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ടേം അഷ്വറന്‍സ് പ്ലാനായ 'ധന്‍ രേഖയാണ്' എല്‍.ഐ.സി അവതരിപ്പിച്...

- more -